Betaling for lovpakken sker normalt i 3 rater.

Første indbetaling på kr. 4.500,- indbetales umiddelbart efter manøvrebane (kravlegården).
Næste indbetaling på kr. 4.500,- indbetales umiddelbart efter lektion 35 (kørsel på motorvej).
Resten indbetales umiddelbart inden teoriprøven.

Lånte materialer afleveres inden køreprøven, og eventuelle ekstra kørelektioner afregnes ligeledes inden prøven