Køreskolens mål er at uddanne gode og trafiksikre bilister, med vægt på sikkerhed og god trafikadfærd.

Grundlaget for at lære god, sikker og miljørigtig kørsel i trafikken, skabes ved en grundig gennemgang af teorien i teorilokalet.

For Højby Køreskole er sikkerheden meget vigtig og derfor er undervisningen rettet imod at give eleverne de bedste forudsætninger for at blive gode og sikre trafikanter, og man lærer vigtigheden af at reagere rigtigt og sikkert, hvis der opstår farlige situationer i trafikken.

Det er især vigtigt at være opmærksom, når man færdes i trafikken. Derfor er det også helt afgørende for Højby Køreskole, at alle nye bilister bliver udrustet med en forståelse af, hvor vigtigt det er at være opmærksom på de (fare)tegn og (fare)signaler, der kan have betydning for en sikker færdsel.

At køre miljørigtig kørsel, så man sparer brændstof, og skåner miljøet har ligeledes høj prioritet hos Højby Køreskole. Derfor vil der - særligt i forbindelse med de praktiske lektioner på vej - blive undervist i at betjene bilen miljørigtigt. Der kan være rigtig mange penge at spare, ved at anvende den rigtige køreteknik, og i tilgift skånes vores fælles miljø - ren win win.

At tage kørekort hos Højby Køreskole skulle gerne være en lærerig og god oplevelse, hvor vi naturligvis tilstræber, at eleverne kommer godt gennem undervisningsforløbet, med en god forståelse for trafikken, og selvfølgelig med et kørekort i hånden - helst i første forsøg.